Education

download PDF Copy

Officer's Name Designation Mobile Telephone E-mail Id
श्री सहजानंद जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी   06252-230268  
श्री जैकांत श्रीवास्तव प्रभारी मध्याहन भोजन 7808320048    
श्री नारद कुमार द्विवेदी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण  9431339764 06252-239249  
श्रीमती वर्षा सहाय  जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(मा०शि०),पूर्वी चम्पारण  8294054056    
श्री नितीश चंद्र मंडल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण  8544411249    
श्री  अश्विनी कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), पूर्वी चम्पारण  7870087021